Best Design from Japan

Japan Design Rankings

Japan at World Design Rankings

Best Designers in Japan

Rank Name Surname Score
1 Katsumi Tamura 236 14 21 8 5 -
2 E-graphics communications 128 2 10 12 6 -
3 Tetsuya Matsumoto 66 2 8 2 2 -
4 Yasumichi Morita 36 2 2 3 - 1
5 Yuta Takahashi 28 2 1 2 1 -
6 Shunmyo Masuno 12 2 - - - -
7 Kazuaki Kawahara 23 1 1 2 - 2
8 Ryoichi Niwata 19 1 1 2 - -
9 Ryumei Fujiki and Yukiko Sato 18 1 1 1 1 -
10 Anri Sugihara 14 1 1 - 1 -
11 Duncan Shotton 11 1 1 - - -
12 Hidebumi Yamaguchi & Takeda Inc. 11 1 1 - - -
13 Ryuta Ishikawa 10 1 - 1 - -
14 Naoki Kawamoto 6 1 - - - -
15 Keiichi Hayashi 6 1 - - - -
16 Narumi Corporation 6 1 - - - -
17 Naoya Matsumoto 6 1 - - - -
18 Aya Codama 6 1 - - - -
19 Kota Sagae 6 1 - - - -
20 Masato Sekiya 6 1 - - - -
21 Kazunobu Nakamura 6 1 - - - -
22 Kotaro Anzai 6 1 - - - -
23 Yoshiki Uchida 6 1 - - - -
24 Aiji Inoue 30 - 2 4 - 2
25 KAZ Shirane 14 - 2 1 - -
26 Takuji Kamio 14 - 2 1 - -
27 Yumiko Yoshikawa 10 - 2 - - -
28 Ryohin Keikaku Co.,Ltd. and UDS Ltd. 10 - 2 - - -
29 Masahiko Sato 38 - 1 4 5 1
30 Atsuhiko Sugiyama 16 - 1 2 1 -
31 Govy 16 - 1 1 1 2
32 Shinn Asano 12 - 1 1 1 -
33 Critiba 9 - 1 1 - -
34 Kairo Kusamoto 9 - 1 1 - -
35 Ryoji Iedokoro 9 - 1 1 - -
36 Hiroyuki Niwa 9 - 1 1 - -
37 Nakamura Kazunobu 9 - 1 1 - -
38 Takako Yoshikawa 9 - 1 1 - -
39 Yoshiaki Tanaka 9 - 1 1 - -
40 Uds Ltd. 13 - 1 - 2 1
41 Shunichiro Ninomiya 10 - 1 - 1 1
42 Hikohito Konishi 8 - 1 - 1 -
43 Atsushi Maeda 7 - 1 - - 1
44 24° Studio 5 - 1 - - -
45 Specialnormal Inc. 5 - 1 - - -
46 Yusuke Tominaga 5 - 1 - - -
47 Daisuke Iguchi 5 - 1 - - -
48 Gwenael Nicolas 5 - 1 - - -
49 Rianti Hidayat 5 - 1 - - -
50 Satoshi Okada 5 - 1 - - -
51 Yoko Kakuchi 5 - 1 - - -
52 Hajime Tsushima 5 - 1 - - -
53 Ryohei Kanda 5 - 1 - - -
54 Tomoatsu Hattori 5 - 1 - - -
55 Shiro Nakane 5 - 1 - - -
56 Takeshi Sawada 5 - 1 - - -
57 Shingyo Ozawa 5 - 1 - - -
58 Tomohiro Horibe 5 - 1 - - -
59 Katsufumi Kubota 5 - 1 - - -
60 Mitsuharu Kojima 5 - 1 - - -
61 Norito Nakahara and Krista Drumeva 5 - 1 - - -
62 Tomomi Nakamura 5 - 1 - - -
63 Mitsunori Yamase 5 - 1 - - -
64 Kiyoharu Hirose 5 - 1 - - -
65 Tomoharu Hijikata 5 - 1 - - -
66 Motoki Ishikawa 5 - 1 - - -
67 Denso Design 5 - 1 - - -
68 Yukiko Kuribayashi 5 - 1 - - -
69 Arisa Nakayama 5 - 1 - - -
70 Futoshi Masuda 5 - 1 - - -
71 Masaki Inomae 5 - 1 - - -
72 hers design inc. / Saraya Co.,Ltd. 5 - 1 - - -
73 Nagano Interior Industry Co.,Ltd. 5 - 1 - - -
74 Katsunari Shishido 5 - 1 - - -
75 Shota Urasaki 5 - 1 - - -
76 Yasuhito Takeuchi 21 - - 4 1 1
77 Moriyuki Ochiai 22 - - 4 - 3
78 Michihiro Matsuo 18 - - 3 2 -
79 Taiju Yamashita 15 - - 3 1 -
80 Jun Murata 18 - - 2 2 2
81 H220430 8 - - 2 - -
82 Hisanori Ban 8 - - 2 - -
83 Kotoaki Asano 8 - - 2 - -
84 Kei Sato 8 - - 2 - -
85 Toshihiko Sakai 8 - - 2 - -
86 Riki Watanabe 8 - - 2 - -
87 Osamu Hamada 10 - - 1 2 -
88 Yuichiro Imafuku 10 - - 1 2 -
89 Hironari Itoi 7 - - 1 1 -
90 Yoshihiro Matsuura 7 - - 1 1 -
91 Naoyuki Fukumoto 7 - - 1 1 -
92 Kazuyoshi Takata 7 - - 1 1 -
93 Tsuyoshi Omori 7 - - 1 1 -
94 Masuo Fujimura 6 - - 1 - 1
95 Makoto Furihata 6 - - 1 - 1
96 Kenji Fujii 6 - - 1 - 1
97 Shoichiro Takei 4 - - 1 - -
98 Yoichi Kondo 4 - - 1 - -
99 Kenji Ido 4 - - 1 - -
100 Hiroyuki Morita 4 - - 1 - -
101 Hiromi Maeo 4 - - 1 - -
102 Katsuya Arai 4 - - 1 - -
103 Martin van der Linden 4 - - 1 - -
104 Hiroyuki Futai + EP3 4 - - 1 - -
105 Saburo Hazumi 4 - - 1 - -
106 Keiko Akatsuka 4 - - 1 - -
107 Tamako Ogura 4 - - 1 - -
108 Yukihiro Yamaguchi 4 - - 1 - -
109 Kazunori Takeishi 4 - - 1 - -
110 Atelier OPA 4 - - 1 - -
111 Jun Rekimoto 4 - - 1 - -
112 Takehiro Tobinaga 4 - - 1 - -
113 Kensuke Aisaka 4 - - 1 - -
114 Makoto Nakayama 4 - - 1 - -
115 Hajime Narita 4 - - 1 - -
116 Kentaro Yamazaki 4 - - 1 - -
117 Kayo Kinase 4 - - 1 - -
118 Kei Miyazaki 4 - - 1 - -
119 Mayumi Yoshida 4 - - 1 - -
120 Atsuko Fukui 4 - - 1 - -
121 Atsuhito kitora 4 - - 1 - -
122 Oka Yuko 4 - - 1 - -
123 Eita Saito 4 - - 1 - -
124 Yuji Tokuda 4 - - 1 - -
125 Makiko Taguchi 4 - - 1 - -
126 Manabu Chiba 4 - - 1 - -
127 Hiroki Takada 4 - - 1 - -
128 Cosmos More Co.,Ltd. 4 - - 1 - -
129 Kokutou Uemori 4 - - 1 - -
130 Kimiko Ida 4 - - 1 - -
131 Maya Miyama 4 - - 1 - -
132 SCHEMA, inc. 4 - - 1 - -
133 Hiroo Okubo/Chop+archi 4 - - 1 - -
134 Shinya Hirata 4 - - 1 - -
135 Yukari Sato & Takashi Terada 4 - - 1 - -
136 Yuichi Horikawa 4 - - 1 - -
137 Kousaku Hirano 4 - - 1 - -
138 Miltz 4 - - 1 - -
139 Tomo Miura 4 - - 1 - -
140 SATOH Hirotaka 4 - - 1 - -
141 Naoki Terada 4 - - 1 - -
142 Shinya Nomiyama 4 - - 1 - -
143 Hideyuki Hiramoto 4 - - 1 - -
144 Kentaro Nagai 4 - - 1 - -
145 Ayane Sato 4 - - 1 - -
146 Hiroki Suzuki 4 - - 1 - -
147 Mayumi Ehara 4 - - 1 - -
148 Shotaro Hino 4 - - 1 - -
149 Atsuko Tateno 4 - - 1 - -
150 UDS Ltd. 4 - - 1 - -
151 Akihiro Ichinose 4 - - 1 - -
152 Noriaki Takeda,Ikuma Yoshizawa 4 - - 1 - -
153 Takahiro Ichimaru,Tetsuya Tatenami 4 - - 1 - -
154 Satoru Nakahara 4 - - 1 - -
155 Kaori Osawa and Masashi Yamanaka 4 - - 1 - -
156 Yu Zhuang 4 - - 1 - -
157 Tsukasa Okada 4 - - 1 - -
158 Toshiaki Tanaka 4 - - 1 - -
159 Shintaro Fujiwara 4 - - 1 - -
160 Masaru Eguchi 4 - - 1 - -
161 Masakatsu Matsuyama 4 - - 1 - -
162 Mate Meszaros 4 - - 1 - -
163 Moe Nakagawa 4 - - 1 - -
164 Kei Harada 4 - - 1 - -
165 Sosuke Nakabo 4 - - 1 - -
166 Gaku Takasu 13 - - - 3 2
167 ir F. A. la Rivière 11 - - - 3 1
168 Teruo Miyahara 11 - - - 3 1
169 Tomonobu Kawakami 9 - - - 3 -
170 Taiki Kato 8 - - - 2 1
171 Kunihisa Akiyama 6 - - - 2 -
172 Yoshitaka Uchino 13 - - - 1 5
173 Akitoshi Imafuku 9 - - - 1 3
174 Taku Hibino 5 - - - 1 1
175 Otaka Noriko 5 - - - 1 1
176 Takafumi Miki 5 - - - 1 1
177 Tomokazu Furudate 3 - - - 1 -
178 Fumiya Ino 3 - - - 1 -
179 Kensho Miyoshi 3 - - - 1 -
180 Sohei Nakanishi 3 - - - 1 -
181 Michio Matsuzaki 3 - - - 1 -
182 Masaki Ihara 3 - - - 1 -
183 Juri Akiyama 3 - - - 1 -
184 Masaki Matsukawa 3 - - - 1 -
185 Koji Akama 3 - - - 1 -
186 Shinichi Mamiya 3 - - - 1 -
187 Mototsugu Kumagai 3 - - - 1 -
188 Natsuo Akazawa 3 - - - 1 -
189 Natsuki Camino 3 - - - 1 -
190 Masaya Ogiyama 3 - - - 1 -
191 Koichi Sugiyama and Minako Endo 3 - - - 1 -
192 Junichiro Azuma 3 - - - 1 -
193 Shigeki Kunimatsu 3 - - - 1 -
194 Yasutomo Kumada 3 - - - 1 -
195 Atsumasa Tamura 3 - - - 1 -
196 Senichiro Nogami 3 - - - 1 -
197 Atsushi Kobayashi 3 - - - 1 -
198 Hisana Sawada 3 - - - 1 -
199 Katsuaki Sato 3 - - - 1 -
200 Gensuke Kishi 3 - - - 1 -
201 Kei Tachibana 3 - - - 1 -
202 Yoichi Sakamoto 3 - - - 1 -
203 Ayuko Sakurai 3 - - - 1 -
204 Hino Naoya 3 - - - 1 -
205 Masanori Inui 3 - - - 1 -
206 Masaaki Takeuchi 3 - - - 1 -
207 Jinyang Koo 3 - - - 1 -
208 Takuya Saeki 3 - - - 1 -
209 Hajime Tsuruta 3 - - - 1 -
210 Tsutomu Tojo 3 - - - 1 -
211 Hiromoto Oki 3 - - - 1 -
212 Maiko Minami 3 - - - 1 -
213 Toshinori Mori 3 - - - 1 -
214 Takeo Hirose 3 - - - 1 -
215 Kina Usami 3 - - - 1 -
216 Uxent Inc. 4 - - - - 2
217 Ryo Shimizu 4 - - - - 2
218 Sonia Ponka 2 - - - - 1
219 Toko Sano 2 - - - - 1
220 Chizen Shimoda 2 - - - - 1
221 Liza Belachew 2 - - - - 1
222 Makiko Maeda 2 - - - - 1
223 Vega Corporation co.,Ltd 2 - - - - 1
224 Minoru Kishimoto 2 - - - - 1
225 Noriko Hashida 2 - - - - 1
226 Yoshinori Aoyama 2 - - - - 1
227 Maiko Nagayama 2 - - - - 1
228 Misako Niwa 2 - - - - 1
229 Tsutomu Fujishima(Tsutomu Goda) 2 - - - - 1
230 Hiroki Hill Kobayashi 2 - - - - 1
231 Toshihiro Shimizu 2 - - - - 1
232 Tetsuro Minorikawa 2 - - - - 1
233 Satoshi Higashijima 2 - - - - 1
234 Hidehiko Nagano 2 - - - - 1
235 Kentaro Yasufuku 2 - - - - 1
236 Hiroki Izumiya 2 - - - - 1
237 Shuntaro Nishizawa 2 - - - - 1
238 Takashi Terada 2 - - - - 1
239 Yousuke Yamada 2 - - - - 1
240 Akinori Dansako 2 - - - - 1
241 Hiroyuki Matsuishi 2 - - - - 1
242 Chiaki Miyauchi 2 - - - - 1
243 Masayuki Izumi 2 - - - - 1
244 Mizuho Suzuki 2 - - - - 1
245 Shin Asaw 2 - - - - 1
246 Fukuma umi 2 - - - - 1
247 Takahiro Sato 2 - - - - 1
248 Shun Horiike 2 - - - - 1

Japan Design Rankings are as displayed above. You will also be interested in viewing the Global World Design Rankings.

World Design Rankings Heatmap

World Design Rankings Heatmap is based on the total scores of countries. Download the WDR Heat Map. Please kindly note that the map is automatically generated based on rankings data and the country borders are not very accurate. View Global World Design Rankings to see rankings of countries.

World Design Rankings Map

FAQ

Frequently Asked Questions on Japan Design Rankings

Designers in Japan were ranked based on the number and level of design awards won. Best designers from Japan are sorted and listed above based on the number of Platinum, Gold, Silver, Bronze and Iron Design Awards won, total score for each designer is calculated based on the table below.

Color Legend Award Level
Platinum Design Award +6 Points
Golden Design Award +5 Points
Silver Design Award +4 Points
Bronze Design Award +3 Points
Iron Design Award +2 Points

Best designers in Japan are displayed in this page. To learn more about each designer, you will want to check their profiles and design portfolios.

The displayed Japan design rankings are based on the current aggregated scores of designers in Japan is between the years 2010 and 2021.

Press members are kindly invited to download WDR Japan Design Rankings press release and the press kit to have images and data to cover the Japan Design Rankings. When mentioning WDR Japan Design Rankings, international press members usually feature top ranking designers from Japan together with a short information on World Design Rankings.

Best designer in Japan, based on World Design Rankings 2021 data is Katsumi Tamura. You should definetely check out the Katsumi Tamuradesign portfolio of Katsumi Tamura right now, it is amazing.

World Design Rankings Legend

Insights and Details

Other Rankings and Classifications

Learn more by exploring specialized rankings for industrial sectors and with different sorting methodologies.

Download Press Kit

Download our press kit, press release and editorial images.

Read Press Release
Download Press Kit

Ranking Scope

ALL INDUSTRIAL SECTORS

A' Design Awards

WORLD's MOST INFLUENTIAL DESIGN ACCOLADE

A' Design Award and Competition, the sponsor of World Design Rankings, is the World’s most influential, most international and most diverse design accolade that is organized in over hundred creative disciplines and industrial sectors, reaching designers, artists, architects, makers, brands and businesses in almost all countries, with over billion logo impressions in internet, television, social media and traditional publications.

A' Design Award aims to promote good design practices and principles worldwide by highlighting exceptional design work in all countries and in all disciplines. The mission of A' Design Award is to create initiatives and events that incentivize and push designers to come up with superior products and projects that benefit society. The ultimate aim of A' Design Award is the betterment of society through good design. A' Design Award is annually organized and awarded in Italy.

A' Design Award is open to both concept-stage and realized work from all entities in all countries in all disciplines. To take part in A' Design Award, prospective participants shall create a free account and upload their design free of charge without any obligations. Each uploaded design is provided a free and confidential preliminary design score and consultancy on design presentation. Nominated entries are judged by the grand jury panel consisting of influential press members, established academics, prominent entrepreneurs and experienced professionals.

Entries are voted on preestablished voting criteria following blind peer-review process. Mechanisms such as presentation guidelines, preliminary screening, score normalization, blind peer-review, pre-established voting criteria, established evaluation methodology and large-professional jury panel makes A' Design Award, the World’s Most Fair design accolade where each entry competes on par with others. A' Design Prize, which includes series of publicity and promotion services for award winning designs is provided free of charge to all laureates without any further fees, without any annual fees or additional payment requirements.

A Design Award

A' Design Award & Competition

A' Design Awards

Learn More | TAKE PART

EXPLORE DESIGNERS.ORG

If you are a designer, artist, architect, photographer, illustrator, maker, creator or a design oriented brand or business or if you simply enjoy good design, you will want to visit Designers.Org to see World's best designs, art, architecture, engineering and creativity.

Explore Designers.Org

By clicking Sign Up, you are opting to receive promotional emails from A' Design Awards, World Design Rankings, World Design Consortium and Designers.Org You can update your preferences or unsubscribe any time.