Best Design from Japan

Japan Design Rankings

Japan at World Design Rankings

Best Designers in Japan

Rank Name Surname Score
1 Katsumi Tamura 244 14 21 10 5 -
2 E-graphics communications 128 2 10 12 6 -
3 Tetsuya Matsumoto 93 2 9 4 6 1
4 Yuta Takahashi 40 2 2 3 2 -
5 Yasumichi Morita 36 2 2 3 - 1
6 Shunmyo Masuno 12 2 - - - -
7 Anri Sugihara 31 1 3 1 2 -
8 Kazuaki Kawahara 30 1 2 2 - 3
9 Ryumei Fujiki and Yukiko Sato 22 1 1 2 1 -
10 Eisuke Tachikawa 21 1 1 2 - 1
11 Ryoichi Niwata 19 1 1 2 - -
12 Duncan Shotton 11 1 1 - - -
13 Hidebumi Yamaguchi 11 1 1 - - -
14 Kota Sagae 11 1 1 - - -
15 Akira Nakagomi 11 1 1 - - -
16 Nobuya Hayasaka 14 1 - 2 - -
17 Masato Sekiya 13 1 - 1 1 -
18 Ryuta Ishikawa 10 1 - 1 - -
19 Naoki Kawamoto 6 1 - - - -
20 Keiichi Hayashi 6 1 - - - -
21 Narumi Corporation 6 1 - - - -
22 Naoya Matsumoto 6 1 - - - -
23 Aya Codama 6 1 - - - -
24 Kazunobu Nakamura 6 1 - - - -
25 Kotaro Anzai 6 1 - - - -
26 Emi Kawasaki 6 1 - - - -
27 Yoshiki Uchida 6 1 - - - -
28 Shunji Yamanaka & fuRo 6 1 - - - -
29 Kimio Fukutani 6 1 - - - -
30 Takahiro Eto 6 1 - - - -
31 Akihito Shimizu 6 1 - - - -
32 Masato Kure 6 1 - - - -
33 Keiichiro Yanagi 6 1 - - - -
34 Aiji Inoue 34 - 2 5 - 2
35 Noriko Hirai (Nina) 32 - 2 5 - 1
36 Takuji Kamio 27 - 2 1 3 2
37 KAZ Shirane 14 - 2 1 - -
38 Yumiko Yoshikawa 10 - 2 - - -
39 Denso Design 10 - 2 - - -
40 Ryohin Keikaku Co.,Ltd. and UDS Ltd. 10 - 2 - - -
41 Masahiko Sato 38 - 1 4 5 1
42 Uds Ltd. 25 - 1 3 2 1
43 Atsuhiko Sugiyama 16 - 1 2 1 -
44 Yoshiaki Tanaka 15 - 1 2 - 1
45 Hiroyuki Niwa 15 - 1 1 2 -
46 Shinn Asano 12 - 1 1 1 -
47 Katsufumi Kubota 12 - 1 1 1 -
48 Takako Yoshikawa 12 - 1 1 1 -
49 Takanori Urata 12 - 1 1 1 -
50 Kazunaga Sakashita 9 - 1 1 - -
51 Kairo Kusamoto 9 - 1 1 - -
52 Ryoji Iedokoro 9 - 1 1 - -
53 Nakamura Kazunobu 9 - 1 1 - -
54 Krista Watanabe 9 - 1 1 - -
55 Kaoru Mizuno 9 - 1 1 - -
56 Naoya TOCHIO 9 - 1 1 - -
57 Shigeki Matsuoka 9 - 1 1 - -
58 Strickland 9 - 1 1 - -
59 Canuch 9 - 1 1 - -
60 Nakamura Co. 9 - 1 1 - -
61 Uds Ltd. 13 - 1 - 2 1
62 Shunichiro Ninomiya 10 - 1 - 1 1
63 Hikohito Konishi 8 - 1 - 1 -
64 Shota Urasaki 8 - 1 - 1 -
65 Shingyo Ozawa 7 - 1 - - 1
66 Atsushi Maeda 7 - 1 - - 1
67 Masaki Hirokawa 7 - 1 - - 1
68 24° Studio 5 - 1 - - -
69 Specialnormal Inc. 5 - 1 - - -
70 Yusuke Tominaga 5 - 1 - - -
71 Daisuke Iguchi 5 - 1 - - -
72 Gwenael Nicolas 5 - 1 - - -
73 Rianti Hidayat 5 - 1 - - -
74 Satoshi Okada 5 - 1 - - -
75 Yoko Kakuchi 5 - 1 - - -
76 Hajime Tsushima 5 - 1 - - -
77 Ryohei Kanda 5 - 1 - - -
78 Tomoatsu Hattori 5 - 1 - - -
79 Shiro Nakane 5 - 1 - - -
80 Takeshi Sawada 5 - 1 - - -
81 Tomohiro Horibe 5 - 1 - - -
82 Mitsuharu Kojima 5 - 1 - - -
83 Tomomi Nakamura 5 - 1 - - -
84 Mitsunori Yamase 5 - 1 - - -
85 Kiyoharu Hirose 5 - 1 - - -
86 Tomoharu Hijikata 5 - 1 - - -
87 Motoki Ishikawa 5 - 1 - - -
88 Yukiko Kuribayashi 5 - 1 - - -
89 Arisa Nakayama 5 - 1 - - -
90 Hiroshi Udo 5 - 1 - - -
91 Futoshi Masuda 5 - 1 - - -
92 hers design inc. / Saraya Co.,Ltd. 5 - 1 - - -
93 Nagano Interior Industry Co.,Ltd. 5 - 1 - - -
94 Shogo Tabuchi 5 - 1 - - -
95 Katsunari Shishido 5 - 1 - - -
96 Keitaro Sugihara 5 - 1 - - -
97 Toshio Tsushima 5 - 1 - - -
98 NSDAt 5 - 1 - - -
99 Yusuke Watanabe 5 - 1 - - -
100 Katsuhiro Ohkuchi 5 - 1 - - -
101 Katori archi + design associates 5 - 1 - - -
102 Shilushi Inc. 5 - 1 - - -
103 Mania Carta 5 - 1 - - -
104 Team JIZAI ARMS 5 - 1 - - -
105 Murayama Inc 5 - 1 - - -
106 Masateru Yasuda 5 - 1 - - -
107 Tatsuhiro Nishimoto 5 - 1 - - -
108 Tomoya Akasaka 5 - 1 - - -
109 Michihiro Matsuo 40 - - 6 4 2
110 Moriyuki Ochiai Architects 32 - - 6 - 4
111 Yasuhito Takeuchi 21 - - 4 1 1
112 Taiju Yamashita 15 - - 3 1 -
113 Hisanori Ban 12 - - 3 - -
114 Atsushi Morita 12 - - 3 - -
115 Akitoshi Imafuku 20 - - 2 2 3
116 Jun Murata 18 - - 2 2 2
117 Shinjiro Heshiki 16 - - 2 2 1
118 Masahiro Yoshida 11 - - 2 1 -
119 Satoshi Kurosaki 11 - - 2 1 -
120 Mayumi Ehara 10 - - 2 - 1
121 Kenji Fujii 10 - - 2 - 1
122 H220430 8 - - 2 - -
123 Kotoaki Asano 8 - - 2 - -
124 Kei Sato 8 - - 2 - -
125 Toshihiko Sakai 8 - - 2 - -
126 Hiroki Hakamada 8 - - 2 - -
127 Riki Watanabe 8 - - 2 - -
128 Shunsuke Ohe 21 - - 1 3 4
129 Kunihisa Akiyama 13 - - 1 3 -
130 Hironari Itoi 10 - - 1 2 -
131 Osamu Hamada 10 - - 1 2 -
132 Yuichiro Imafuku 10 - - 1 2 -
133 Takusei Kajitani 10 - - 1 2 -
134 Masuo Fujimura 9 - - 1 1 1
135 Tsuyoshi Omori 9 - - 1 1 1
136 Otaka Noriko 9 - - 1 1 1
137 Keiji Ishikawa 9 - - 1 1 1
138 Dodo Design Co., Ltd. 9 - - 1 1 1
139 Yoshihiro Matsuura 7 - - 1 1 -
140 Naoyuki Fukumoto 7 - - 1 1 -
141 Kazuyoshi Takata 7 - - 1 1 -
142 Makoto Furihata 6 - - 1 - 1
143 SATOH Hirotaka 6 - - 1 - 1
144 Satoru Nakahara 6 - - 1 - 1
145 Hitomi Otake 6 - - 1 - 1
146 Shoichiro Takei 6 - - 1 - 1
147 Shoichiro Takei 4 - - 1 - -
148 Yoichi Kondo 4 - - 1 - -
149 Kenji Ido 4 - - 1 - -
150 Hiroyuki Morita 4 - - 1 - -
151 Hiromi Maeo 4 - - 1 - -
152 Katsuya Arai 4 - - 1 - -
153 Martin van der Linden 4 - - 1 - -
154 Hiroyuki Futai + EP3 4 - - 1 - -
155 Saburo Hazumi 4 - - 1 - -
156 Keiko Akatsuka 4 - - 1 - -
157 Tamako Ogura 4 - - 1 - -
158 Yukihiro Yamaguchi 4 - - 1 - -
159 Kazunori Takeishi 4 - - 1 - -
160 Atelier OPA 4 - - 1 - -
161 Jun Rekimoto 4 - - 1 - -
162 Takehiro Tobinaga 4 - - 1 - -
163 Kensuke Aisaka 4 - - 1 - -
164 Makoto Nakayama 4 - - 1 - -
165 Hajime Narita 4 - - 1 - -
166 Kentaro Yamazaki 4 - - 1 - -
167 Kayo Kinase 4 - - 1 - -
168 Kei Miyazaki 4 - - 1 - -
169 Mayumi Yoshida 4 - - 1 - -
170 Atsuko Fukui 4 - - 1 - -
171 Atsuhito kitora 4 - - 1 - -
172 Oka Yuko 4 - - 1 - -
173 Eita Saito 4 - - 1 - -
174 Yuji Tokuda 4 - - 1 - -
175 Makiko Taguchi 4 - - 1 - -
176 Manabu Chiba 4 - - 1 - -
177 Hiroki Takada 4 - - 1 - -
178 Cosmos More Co.,Ltd. 4 - - 1 - -
179 Kokutou Uemori 4 - - 1 - -
180 Kimiko Ida 4 - - 1 - -
181 Maya Miyama 4 - - 1 - -
182 SCHEMA, inc. 4 - - 1 - -
183 Hiroo Okubo/Chop+archi 4 - - 1 - -
184 Shinya Hirata 4 - - 1 - -
185 Yukari Sato & Takashi Terada 4 - - 1 - -
186 Yuichi Horikawa 4 - - 1 - -
187 Kousaku Hirano 4 - - 1 - -
188 Miltz 4 - - 1 - -
189 Tomo Miura 4 - - 1 - -
190 Naoki Terada 4 - - 1 - -
191 Shinya Nomiyama 4 - - 1 - -
192 Hideyuki Hiramoto 4 - - 1 - -
193 Kentaro Nagai 4 - - 1 - -
194 Ayane Sato 4 - - 1 - -
195 Hiroki Suzuki 4 - - 1 - -
196 Shotaro Hino 4 - - 1 - -
197 Atsuko Tateno 4 - - 1 - -
198 UDS Ltd. 4 - - 1 - -
199 Akihiro Ichinose 4 - - 1 - -
200 Noriaki Takeda,Ikuma Yoshizawa 4 - - 1 - -
201 Yousaku Tsutsumi 4 - - 1 - -
202 Takahiro Ichimaru,Tetsuya Tatenami 4 - - 1 - -
203 Kaori Osawa and Masashi Yamanaka 4 - - 1 - -
204 Yu Zhuang 4 - - 1 - -
205 Tsukasa Okada 4 - - 1 - -
206 Toshiaki Tanaka 4 - - 1 - -
207 Shintaro Fujiwara 4 - - 1 - -
208 Masaru Eguchi 4 - - 1 - -
209 Masakatsu Matsuyama 4 - - 1 - -
210 Mate Meszaros 4 - - 1 - -
211 Jun Yamazaki and Takuya Osawa 4 - - 1 - -
212 Moe Nakagawa 4 - - 1 - -
213 Kei Harada 4 - - 1 - -
214 Sosuke Nakabo 4 - - 1 - -
215 Norihito Narutomi 4 - - 1 - -
216 ANTBEE CO,.Ltd 4 - - 1 - -
217 Kiyoshi Sugimoto 4 - - 1 - -
218 Naoyuki Aoki 4 - - 1 - -
219 Takaharu + Yui Tezuka 4 - - 1 - -
220 Kairi Eguchi 4 - - 1 - -
221 Takeshi Okuwada 4 - - 1 - -
222 Masahiro Yoshida 4 - - 1 - -
223 Junichiro Kawazoe 4 - - 1 - -
224 Ikue Masuda 4 - - 1 - -
225 Hayato Ishii 4 - - 1 - -
226 Ryuichi Sasaki 4 - - 1 - -
227 Daisuke Sugahara 4 - - 1 - -
228 Aquaring Inc. 4 - - 1 - -
229 Takuya Wakizaki 4 - - 1 - -
230 Shinnosuke Hosoda 4 - - 1 - -
231 Nobuhito Mori 4 - - 1 - -
232 Yuji Iida 4 - - 1 - -
233 Keisuke Fukui 4 - - 1 - -
234 MITSUI Designtec Co.,Ltd. 4 - - 1 - -
235 Keisuke Akari 4 - - 1 - -
236  KiyokaYamazuki 4 - - 1 - -
237 Franck Giral 4 - - 1 - -
238 So Koizumi 4 - - 1 - -
239 Atsushi Hio 4 - - 1 - -
240 Yukino Shunme 4 - - 1 - -
241 Bywater 4 - - 1 - -
242 Takatoku Nishi 4 - - 1 - -
243 Hiroki Watanabe 4 - - 1 - -
244 Kazuhiro Yasufuku 4 - - 1 - -
245 Cubo Design Architect 4 - - 1 - -
246 Shinji Honda 4 - - 1 - -
247 Shinji Yaoita 4 - - 1 - -
248 Kazune Watanabe 4 - - 1 - -
249 Fuma Fujiwara 4 - - 1 - -
250 Gaku Takasu 13 - - - 3 2

Japan Design Rankings are as displayed above. You will also be interested in viewing the Global World Design Rankings.

World Design Rankings Heatmap

World Design Rankings Heatmap is based on the total scores of countries. Download the WDR Heat Map. Please kindly note that the map is automatically generated based on rankings data and the country borders are not very accurate. View Global World Design Rankings to see rankings of countries.

World Design Rankings Map

FAQ

Frequently Asked Questions on Japan Design Rankings

Designers in Japan were ranked based on the number and level of design awards won. Best designers from Japan are sorted and listed above based on the number of Platinum, Gold, Silver, Bronze and Iron Design Awards won, total score for each designer is calculated based on the table below.

Color Legend Award Level
Platinum Design Award +6 Points
Golden Design Award +5 Points
Silver Design Award +4 Points
Bronze Design Award +3 Points
Iron Design Award +2 Points

Best designers in Japan are displayed in this page. To learn more about each designer, you will want to check their profiles and design portfolios.

The displayed Japan design rankings are based on the current aggregated scores of designers in Japan is between the years 2010 and 2024.

Press members are kindly invited to download WDR Japan Design Rankings press release and the press kit to have images and data to cover the Japan Design Rankings. When mentioning WDR Japan Design Rankings, international press members usually feature top ranking designers from Japan together with a short information on World Design Rankings.

Best designer in Japan, based on World Design Rankings 2024 data is Katsumi Tamura. You should definetely check out the Katsumi Tamuradesign portfolio of Katsumi Tamura right now, it is amazing.

World Design Rankings Legend

Insights and Details

Other Rankings and Classifications

Learn more by exploring specialized rankings for industrial sectors and with different sorting methodologies.

Download Press Kit

Download our press kit, press release and editorial images.

Read Press Release
Download Press Kit

Ranking Scope

ALL INDUSTRIAL SECTORS

A' Design Awards

WORLD's MOST INFLUENTIAL DESIGN ACCOLADE

A' Design Award and Competition, the sponsor of World Design Rankings, is the World’s most influential, most international and most diverse design accolade that is organized in over hundred creative disciplines and industrial sectors, reaching designers, artists, architects, makers, brands and businesses in almost all countries, with over billion logo impressions in internet, television, social media and traditional publications.

A' Design Award aims to promote good design practices and principles worldwide by highlighting exceptional design work in all countries and in all disciplines. The mission of A' Design Award is to create initiatives and events that incentivize and push designers to come up with superior products and projects that benefit society. The ultimate aim of A' Design Award is the betterment of society through good design. A' Design Award is annually organized and awarded in Italy.

A' Design Award is open to both concept-stage and realized work from all entities in all countries in all disciplines. To take part in A' Design Award, prospective participants shall create a free account and upload their design free of charge without any obligations. Each uploaded design is provided a free and confidential preliminary design score and consultancy on design presentation. Nominated entries are judged by the grand jury panel consisting of influential press members, established academics, prominent entrepreneurs and experienced professionals.

Entries are voted on preestablished voting criteria following blind peer-review process. Mechanisms such as presentation guidelines, preliminary screening, score normalization, blind peer-review, pre-established voting criteria, established evaluation methodology and large-professional jury panel makes A' Design Award, the World’s Most Fair design accolade where each entry competes on par with others. A' Design Prize, which includes series of publicity and promotion services for award winning designs is provided free of charge to all laureates without any further fees, without any annual fees or additional payment requirements.

A Design Award

A' Design Award & Competition

A' Design Awards

Learn More | TAKE PART

EXPLORE DESIGNERS.ORG

If you are a designer, artist, architect, photographer, illustrator, maker, creator or a design oriented brand or business or if you simply enjoy good design, you will want to visit Designers.Org to see World's best designs, art, architecture, engineering and creativity.

Explore Designers.Org

By clicking Sign Up, you are opting to receive promotional emails from A' Design Awards, World Design Rankings, World Design Consortium and Designers.Org You can update your preferences or unsubscribe any time.