Best Design from Japan

Japan Design Rankings

Japan at World Design Rankings

Best Designers in Japan

Rank Name Surname Score
1 Katsumi Tamura 253 14 22 11 5 -
2 E-graphics communications 128 2 10 12 6 -
3 Tetsuya Matsumoto 104 2 9 6 7 1
4 Yuta Takahashi 40 2 2 3 2 -
5 Yasumichi Morita 36 2 2 3 - 1
6 Shunmyo Masuno 12 2 - - - -
7 Masato Kure 12 2 - - - -
8 Anri Sugihara 31 1 3 1 2 -
9 Kazuaki Kawahara 30 1 2 2 - 3
10 Denso Design 16 1 2 - - -
11 Eisuke Tachikawa 25 1 1 3 - 1
12 Ryumei Fujiki and Yukiko Sato 22 1 1 2 1 -
13 Ryoichi Niwata 19 1 1 2 - -
14 Duncan Shotton 11 1 1 - - -
15 Hidebumi Yamaguchi 11 1 1 - - -
16 Kota Sagae 11 1 1 - - -
17 Akira Nakagomi 11 1 1 - - -
18 Nobuya Hayasaka 14 1 - 2 - -
19 Masato Sekiya 13 1 - 1 1 -
20 Ryuta Ishikawa 10 1 - 1 - -
21 SonyMusic Solutions inc. 9 1 - - 1 -
22 Naoki Kawamoto 6 1 - - - -
23 Keiichi Hayashi 6 1 - - - -
24 Narumi Corporation 6 1 - - - -
25 Naoya Matsumoto 6 1 - - - -
26 Aya Codama 6 1 - - - -
27 Kazunobu Nakamura 6 1 - - - -
28 Kotaro Anzai 6 1 - - - -
29 Emi Kawasaki 6 1 - - - -
30 Yoshiki Uchida 6 1 - - - -
31 Shunji Yamanaka & fuRo 6 1 - - - -
32 Kimio Fukutani 6 1 - - - -
33 Takahiro Eto 6 1 - - - -
34 Akihito Shimizu 6 1 - - - -
35 Keiichiro Yanagi 6 1 - - - -
36 Tomoya Akasaka 6 1 - - - -
37 Yuichiro Katsumoto 6 1 - - - -
38 Aiji Inoue 34 - 2 5 - 2
39 Noriko Hirai (Nina) 32 - 2 5 - 1
40 Takuji Kamio 27 - 2 1 3 2
41 KAZ Shirane 14 - 2 1 - -
42 Yumiko Yoshikawa 10 - 2 - - -
43 Ryohin Keikaku Co.,Ltd. and UDS Ltd. 10 - 2 - - -
44 Masahiko Sato 38 - 1 4 5 1
45 Uds Ltd. 27 - 1 3 2 2
46 Yoshiaki Tanaka 19 - 1 3 - 1
47 Atsuhiko Sugiyama 16 - 1 2 1 -
48 Takanori Urata 16 - 1 2 1 -
49 Mania Carta 13 - 1 2 - -
50 Nobuaki Miyashita 13 - 1 2 - -
51 Hiroyuki Niwa 18 - 1 1 3 -
52 Takako Yoshikawa 15 - 1 1 2 -
53 Shinn Asano 12 - 1 1 1 -
54 Katsufumi Kubota 12 - 1 1 1 -
55 Kazunaga Sakashita 9 - 1 1 - -
56 Kairo Kusamoto 9 - 1 1 - -
57 Ryoji Iedokoro 9 - 1 1 - -
58 Nakamura Kazunobu 9 - 1 1 - -
59 Krista Watanabe 9 - 1 1 - -
60 Kaoru Mizuno 9 - 1 1 - -
61 Naoya TOCHIO 9 - 1 1 - -
62 Shigeki Matsuoka 9 - 1 1 - -
63 Strickland 9 - 1 1 - -
64 Canuch 9 - 1 1 - -
65 Nakamura Co. 9 - 1 1 - -
66 Uds Ltd. 13 - 1 - 2 1
67 Shunichiro Ninomiya 10 - 1 - 1 1
68 Hajime Tsushima 8 - 1 - 1 -
69 Hikohito Konishi 8 - 1 - 1 -
70 Shota Urasaki 8 - 1 - 1 -
71 Shingyo Ozawa 7 - 1 - - 1
72 Atsushi Maeda 7 - 1 - - 1
73 Masaki Hirokawa 7 - 1 - - 1
74 24° Studio 5 - 1 - - -
75 Specialnormal Inc. 5 - 1 - - -
76 Yusuke Tominaga 5 - 1 - - -
77 Daisuke Iguchi 5 - 1 - - -
78 Gwenael Nicolas 5 - 1 - - -
79 Rianti Hidayat 5 - 1 - - -
80 Satoshi Okada 5 - 1 - - -
81 Yoko Kakuchi 5 - 1 - - -
82 Ryohei Kanda 5 - 1 - - -
83 Tomoatsu Hattori 5 - 1 - - -
84 Shiro Nakane 5 - 1 - - -
85 Takeshi Sawada 5 - 1 - - -
86 Tomohiro Horibe 5 - 1 - - -
87 Mitsuharu Kojima 5 - 1 - - -
88 Tomomi Nakamura 5 - 1 - - -
89 Mitsunori Yamase 5 - 1 - - -
90 Kiyoharu Hirose 5 - 1 - - -
91 Tomoharu Hijikata 5 - 1 - - -
92 Motoki Ishikawa 5 - 1 - - -
93 Yukiko Kuribayashi 5 - 1 - - -
94 Arisa Nakayama 5 - 1 - - -
95 Hiroshi Udo 5 - 1 - - -
96 Futoshi Masuda 5 - 1 - - -
97 hers design inc. / Saraya Co.,Ltd. 5 - 1 - - -
98 Nagano Interior Industry Co.,Ltd. 5 - 1 - - -
99 Shogo Tabuchi 5 - 1 - - -
100 Katsunari Shishido 5 - 1 - - -
101 Keitaro Sugihara 5 - 1 - - -
102 Toshio Tsushima 5 - 1 - - -
103 NSDAt 5 - 1 - - -
104 Yusuke Watanabe 5 - 1 - - -
105 Katsuhiro Ohkuchi 5 - 1 - - -
106 Katori archi + design associates 5 - 1 - - -
107 Shilushi Inc. 5 - 1 - - -
108 Team JIZAI ARMS 5 - 1 - - -
109 Murayama Inc 5 - 1 - - -
110 Masateru Yasuda 5 - 1 - - -
111 Tatsuhiro Nishimoto 5 - 1 - - -
112 Tomohiro Kaji 5 - 1 - - -
113 Michihiro Matsuo 40 - - 6 4 2
114 Moriyuki Ochiai Architects 34 - - 6 - 5
115 Yasuhito Takeuchi 21 - - 4 1 1
116 Taiju Yamashita 15 - - 3 1 -
117 Hisanori Ban 12 - - 3 - -
118 Atsushi Morita 12 - - 3 - -
119 Shunsuke Ohe 33 - - 2 5 5
120 Akitoshi Imafuku 20 - - 2 2 3
121 Jun Murata 18 - - 2 2 2
122 Shinjiro Heshiki 16 - - 2 2 1
123 Satoshi Kurosaki 14 - - 2 2 -
124 Masahiro Yoshida 11 - - 2 1 -
125 Mayumi Ehara 10 - - 2 - 1
126 Kenji Fujii 10 - - 2 - 1
127 H220430 8 - - 2 - -
128 Kotoaki Asano 8 - - 2 - -
129 Kei Sato 8 - - 2 - -
130 Toshihiko Sakai 8 - - 2 - -
131 Hiroki Hakamada 8 - - 2 - -
132 Riki Watanabe 8 - - 2 - -
133 ANTBEE CO,.Ltd 8 - - 2 - -
134 Franck Giral 8 - - 2 - -
135 Hisamichi Kasai 8 - - 2 - -
136 Kunihisa Akiyama 13 - - 1 3 -
137 Keiji Ishikawa 12 - - 1 2 1
138 Go Fujita 12 - - 1 2 1
139 Hironari Itoi 10 - - 1 2 -
140 Osamu Hamada 10 - - 1 2 -
141 Yuichiro Imafuku 10 - - 1 2 -
142 Takusei Kajitani 10 - - 1 2 -
143 Masuo Fujimura 9 - - 1 1 1
144 Tsuyoshi Omori 9 - - 1 1 1
145 Otaka Noriko 9 - - 1 1 1
146 Dodo Design Co., Ltd. 9 - - 1 1 1
147 Yoshihiro Matsuura 7 - - 1 1 -
148 Naoyuki Fukumoto 7 - - 1 1 -
149 Kazuyoshi Takata 7 - - 1 1 -
150 Hayato Ishii 7 - - 1 1 -
151 Kenzo Noridomi 7 - - 1 1 -
152 Shigetaka Mohizuki 7 - - 1 1 -
153 Tacto Inc 7 - - 1 1 -
154 Makoto Furihata 6 - - 1 - 1
155 SATOH Hirotaka 6 - - 1 - 1
156 Satoru Nakahara 6 - - 1 - 1
157 Hitomi Otake 6 - - 1 - 1
158 Shoichiro Takei 6 - - 1 - 1
159 Shoichiro Takei 4 - - 1 - -
160 Yoichi Kondo 4 - - 1 - -
161 Kenji Ido 4 - - 1 - -
162 Hiroyuki Morita 4 - - 1 - -
163 Hiromi Maeo 4 - - 1 - -
164 Katsuya Arai 4 - - 1 - -
165 Martin van der Linden 4 - - 1 - -
166 Hiroyuki Futai + EP3 4 - - 1 - -
167 Saburo Hazumi 4 - - 1 - -
168 Keiko Akatsuka 4 - - 1 - -
169 Tamako Ogura 4 - - 1 - -
170 Yukihiro Yamaguchi 4 - - 1 - -
171 Kazunori Takeishi 4 - - 1 - -
172 Atelier OPA 4 - - 1 - -
173 Jun Rekimoto 4 - - 1 - -
174 Takehiro Tobinaga 4 - - 1 - -
175 Kensuke Aisaka 4 - - 1 - -
176 Makoto Nakayama 4 - - 1 - -
177 Hajime Narita 4 - - 1 - -
178 Kentaro Yamazaki 4 - - 1 - -
179 Kayo Kinase 4 - - 1 - -
180 Kei Miyazaki 4 - - 1 - -
181 Mayumi Yoshida 4 - - 1 - -
182 Atsuko Fukui 4 - - 1 - -
183 Atsuhito kitora 4 - - 1 - -
184 Oka Yuko 4 - - 1 - -
185 Eita Saito 4 - - 1 - -
186 Yuji Tokuda 4 - - 1 - -
187 Makiko Taguchi 4 - - 1 - -
188 Manabu Chiba 4 - - 1 - -
189 Hiroki Takada 4 - - 1 - -
190 Cosmos More Co.,Ltd. 4 - - 1 - -
191 Kokutou Uemori 4 - - 1 - -
192 Kimiko Ida 4 - - 1 - -
193 Maya Miyama 4 - - 1 - -
194 SCHEMA, inc. 4 - - 1 - -
195 Hiroo Okubo/Chop+archi 4 - - 1 - -
196 Shinya Hirata 4 - - 1 - -
197 Yukari Sato & Takashi Terada 4 - - 1 - -
198 Yuichi Horikawa 4 - - 1 - -
199 Kousaku Hirano 4 - - 1 - -
200 Miltz 4 - - 1 - -
201 Tomo Miura 4 - - 1 - -
202 Naoki Terada 4 - - 1 - -
203 Shinya Nomiyama 4 - - 1 - -
204 Hideyuki Hiramoto 4 - - 1 - -
205 Kentaro Nagai 4 - - 1 - -
206 Ayane Sato 4 - - 1 - -
207 Hiroki Suzuki 4 - - 1 - -
208 Shotaro Hino 4 - - 1 - -
209 Atsuko Tateno 4 - - 1 - -
210 UDS Ltd. 4 - - 1 - -
211 Akihiro Ichinose 4 - - 1 - -
212 Noriaki Takeda,Ikuma Yoshizawa 4 - - 1 - -
213 Yousaku Tsutsumi 4 - - 1 - -
214 Takahiro Ichimaru,Tetsuya Tatenami 4 - - 1 - -
215 Kaori Osawa and Masashi Yamanaka 4 - - 1 - -
216 Yu Zhuang 4 - - 1 - -
217 Tsukasa Okada 4 - - 1 - -
218 Toshiaki Tanaka 4 - - 1 - -
219 Shintaro Fujiwara 4 - - 1 - -
220 Masaru Eguchi 4 - - 1 - -
221 Masakatsu Matsuyama 4 - - 1 - -
222 Mate Meszaros 4 - - 1 - -
223 Jun Yamazaki and Takuya Osawa 4 - - 1 - -
224 Moe Nakagawa 4 - - 1 - -
225 Kei Harada 4 - - 1 - -
226 Sosuke Nakabo 4 - - 1 - -
227 Norihito Narutomi 4 - - 1 - -
228 Kiyoshi Sugimoto 4 - - 1 - -
229 Naoyuki Aoki 4 - - 1 - -
230 Takaharu + Yui Tezuka 4 - - 1 - -
231 Kairi Eguchi 4 - - 1 - -
232 Takeshi Okuwada 4 - - 1 - -
233 Masahiro Yoshida 4 - - 1 - -
234 Junichiro Kawazoe 4 - - 1 - -
235 Ikue Masuda 4 - - 1 - -
236 Kashiwa Sato 4 - - 1 - -
237 Ryuichi Sasaki 4 - - 1 - -
238 Daisuke Sugahara 4 - - 1 - -
239 Aquaring Inc. 4 - - 1 - -
240 Takuya Wakizaki 4 - - 1 - -
241 Shinnosuke Hosoda 4 - - 1 - -
242 Nobuhito Mori 4 - - 1 - -
243 Yuji Iida 4 - - 1 - -
244 Keisuke Fukui 4 - - 1 - -
245 MITSUI Designtec Co.,Ltd. 4 - - 1 - -
246 Keisuke Akari 4 - - 1 - -
247  KiyokaYamazuki 4 - - 1 - -
248 So Koizumi 4 - - 1 - -
249 Atsushi Hio 4 - - 1 - -
250 Yukino Shunme 4 - - 1 - -

Japan Design Rankings are as displayed above. You will also be interested in viewing the Global World Design Rankings.

World Design Rankings Heatmap

World Design Rankings Heatmap is based on the total scores of countries. Download the WDR Heat Map. Please kindly note that the map is automatically generated based on rankings data and the country borders are not very accurate. View Global World Design Rankings to see rankings of countries.

World Design Rankings Map

FAQ

Frequently Asked Questions on Japan Design Rankings

Designers in Japan were ranked based on the number and level of design awards won. Best designers from Japan are sorted and listed above based on the number of Platinum, Gold, Silver, Bronze and Iron Design Awards won, total score for each designer is calculated based on the table below.

Color Legend Award Level
Platinum Design Award +6 Points
Golden Design Award +5 Points
Silver Design Award +4 Points
Bronze Design Award +3 Points
Iron Design Award +2 Points

Best designers in Japan are displayed in this page. To learn more about each designer, you will want to check their profiles and design portfolios.

The displayed Japan design rankings are based on the current aggregated scores of designers in Japan is between the years 2010 and 2024.

Press members are kindly invited to download WDR Japan Design Rankings press release and the press kit to have images and data to cover the Japan Design Rankings. When mentioning WDR Japan Design Rankings, international press members usually feature top ranking designers from Japan together with a short information on World Design Rankings.

Best designer in Japan, based on World Design Rankings 2024 data is Katsumi Tamura. You should definetely check out the Katsumi Tamuradesign portfolio of Katsumi Tamura right now, it is amazing.

World Design Rankings Legend

Insights and Details

Other Rankings and Classifications

Learn more by exploring specialized rankings for industrial sectors and with different sorting methodologies.

Download Press Kit

Download our press kit, press release and editorial images.

Read Press Release
Download Press Kit

Ranking Scope

ALL INDUSTRIAL SECTORS

A' Design Awards

WORLD's MOST INFLUENTIAL DESIGN ACCOLADE

A' Design Award and Competition, the sponsor of World Design Rankings, is the World’s most influential, most international and most diverse design accolade that is organized in over hundred creative disciplines and industrial sectors, reaching designers, artists, architects, makers, brands and businesses in almost all countries, with over billion logo impressions in internet, television, social media and traditional publications.

A' Design Award aims to promote good design practices and principles worldwide by highlighting exceptional design work in all countries and in all disciplines. The mission of A' Design Award is to create initiatives and events that incentivize and push designers to come up with superior products and projects that benefit society. The ultimate aim of A' Design Award is the betterment of society through good design. A' Design Award is annually organized and awarded in Italy.

A' Design Award is open to both concept-stage and realized work from all entities in all countries in all disciplines. To take part in A' Design Award, prospective participants shall create a free account and upload their design free of charge without any obligations. Each uploaded design is provided a free and confidential preliminary design score and consultancy on design presentation. Nominated entries are judged by the grand jury panel consisting of influential press members, established academics, prominent entrepreneurs and experienced professionals.

Entries are voted on preestablished voting criteria following blind peer-review process. Mechanisms such as presentation guidelines, preliminary screening, score normalization, blind peer-review, pre-established voting criteria, established evaluation methodology and large-professional jury panel makes A' Design Award, the World’s Most Fair design accolade where each entry competes on par with others. A' Design Prize, which includes series of publicity and promotion services for award winning designs is provided free of charge to all laureates without any further fees, without any annual fees or additional payment requirements.

A Design Award

A' Design Award & Competition

A' Design Awards

Learn More | TAKE PART

EXPLORE DESIGNERS.ORG

If you are a designer, artist, architect, photographer, illustrator, maker, creator or a design oriented brand or business or if you simply enjoy good design, you will want to visit Designers.Org to see World's best designs, art, architecture, engineering and creativity.

Explore Designers.Org

By clicking Sign Up, you are opting to receive promotional emails from A' Design Awards, World Design Rankings, World Design Consortium and Designers.Org You can update your preferences or unsubscribe any time.